“Nova mreža” je nestranačko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za zaštitu ljudskih prava, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i antikorupciju.

“Nova mreža” promoviše:
– društvenu odgovornost, aktivno učestvovanje u društvu i volonterizam;
– socijalnu i pravnu zaštitu i zaštitu žrtava nasilja;
– nenasilje u porodici i društvu;
– brigu o deci i mladima i jačanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u društvu;
– dečje stvaralaštvo i unapređenje kulture;
– kulturu življenja u urbanoj sredini;
– sport i zdrave stilove života;

Nova mreza logo