U susret Međunarodnom danu dece: Zaštita i prava dece u Srbiji

Srbija je u potpunosti posvećena pitanju unapređenja položaja dece i u kontinuitetu preduzima brojne mere u najboljem interesu deteta, poručila je, povodom obeležavanja Međunarodnog dana dece Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Ona je objasnila da se mere odnose, pre svega, na suzbijanje diskriminacije, sprečavanje zlostavljanja i zanemarivanja, zdravstvenu zaštitu, kao i na zaštitu njihove bezbednosti.

Rađa se sve više dece

Paunović je navela da deca čine oko 21% stanovništva. Ona je ukazala da je u 2015. godini rođeno 66.773 dece, 2014. godine rođeno je 66.461 dete, a u 2013. godini 65.554 dece. Ovi pokazatelji ohrabruju, jer govore da je zaustavljen negativan trend da se iz godine u godinu rađa sve manje dece, objasnila je Paunović.

Konvencija o pravima deteta

Država je, kako je podsetila, tokom proteklih godina uložila velike napore u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o pravima deteta u različitim oblastima ostvarivanja prava deteta.

Takođe, doneto je i niz novih zakona i strategija kojima se ta prava unapređuju u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, sprečavanja diskriminacije, rešavanja statusnih pitanja, pre svega Roma, izbeglica i interno raseljenih lica, ukazala je Paunović.

1. jun – Međunarodni dan dece
1. jun – Međunarodni dan dece

Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije deca su prepoznata kao jedna od najosetljivijih društvenih grupa koja se nalazi u povećanom riziku od diskriminacije.

Akcionim planom za ovu Strategiju predviđene su mere i u aktivnostima koje se odnose na sprečavanje diskriminacije prema deci, kroz zakonodavne i regulatorne reforme i ukidanje diskriminatorskih praksi prema deci, naročito deci romske nacionalnosti, izbegloj i interno raseljenoj deci, deci koja su žrtve nasilja i eksploatacije (trgovine i zloupotrebe u prostituciji i pornografiji, deci koja žive i rade na ulici), deci u ruralnim krajevima, deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deci s obzirom na njihov porodični status i zdravstveno stanje.

Kako bi osigurali da se mere iz Akcionog plana realizuju i u praksi, Vlada je obrazovala Savet za praćenje realizacije AP koji prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju rokova i blagovremeno upozorava na izazove u izvršenju mera u okviru realizacije mera i aktivnosti predviđenih ovim planom.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u cilju što kvalitetnijeg monitoringa izradila izveštaje o praćenju implementacije Akcionog plana za poslednji kvartal 2014. i celu 2015. godinu.

Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje, odgovornost su društva u celini.Zadatak svih činilaca društva jeste da se omogući detetu, kao nosiocu prava, da odrasta u boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu.

Međunarodni dan dece je ustanovljen na Ženevskoj svetskoj konferenciji o dobrobiti dece 1925. godine, a zvanično usvojen u međunarodnoj zajednici 1950.godine.

Ovaj dan se proslavlja kako bi se ukazalo na dečija prava i najznačajnija pitanja iz oblasti obrazovanja, bezbednosti, ljudskih prava, zdravstvene zaštite i zadovoljavanja njihovih potreba i organizuju različiti događaji posvećeni deci.

Najnovije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Preporučujemo

Umrežavanjem do bolje komunikacije ekoloških udruženja sa lokalnom samoupravom

Formiranje mreže ekoloških udruženja pozitivan je i dobar iskorak...

SVE(T) na leđima žene-Mirjana Karanović na otvaranju Teatarskog festivala

Premijera dokumentarnog filma „ SVE(T)na leđima žene“ – o...

Ekološka udruženja iz Niša žele bolju saradnju sa lokalnom samoupravom

Organizacija “Zeleni ključ” je sa predstavnicima niških ekoloških udruženja,...