Svi zaposleni u niškom Domu zdravlja i Kliničkom centru imaće prava na besplatan prevoz čim Grad Niš sklopi ugovor sa prevoznikom čija je ponuda najpovoljnija. JКP „Direkcija za javni prevoz“ u obavezi je da prikupi ponude od tri prevoznika sa kojima su sklopljeni sedmogodišnji ugovori o javno-privatnom partnerstvu.

Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije u Gradu Nišu, na sednici održanoj dana 24. marta donosi sledeće odluke:

Nalaže se JКP „Direkcija za javni prevoz“ Grada Niša, da odredi koridore na teritoriji grada Niša kojima će se obavljati prevoz isključivo medicinskog i nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u zdravstvenim ustanovama i zaposlenih sa radnim nalogom.

Odmah po utvrđivanju koridora kojima će se kretati autobusi, JКP „Direkcija za javni prevoz“ Grada Niša je u obavezi da prikupi ponude od tri prevoznika sa kojima su sklopljeni sedmogodišnji ugovori o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Niša, za prevoz zaposlenih iz tačke 1 ove Naredbe.

Foto: press

Obavezuje se JКP „Direkcija za javni prevoz“ Grada Niša da zaključi ugovor sa prevoznikom čija je ponuda najpovoljnija. Ugovaranje vremenski organičiti na period do 3 meseca od dana zaključenja ugovora uz mogućnost produženja roka dok traje vanredno stanje.

Navedeni oblici prevoza obavljaće se bez naknade korisnika.

Sredstva za isplatu nakanade za pružene usluge prevoza obezbediće se Odlukom o budžetu Grada Niša za 2020.godinu.

U skladu sa obaveznim instrukcijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, o primeni uredbe o izmenama i dopunama mera za vreme vanrednog stanja u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, od 21.03.2020.godine, Grad će pribaviti prethodnu saglasnost – dozvolu nadležnog Ministarstva.

Obavezuje se JКP „Direkcija za javni prevoz“ Grada Niša, da definiše termine polazaka za svaku liniju, obezbedi sve neophodne informacije od interesa za građane, adekvatno i efikasno reaguje na otklanjanje poremećaja usled vanrednih okolnosti, informiše korisnike o terminima polazaka, vrši obračun naknade koju je potrebno isplatiti prevozniku, preduzima i sve druge neophodne mere koje će omogućiti funkcionisanje prevoza.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo ostavite komentar!
Molimo unesite vaše ime ovde