Naslovna Ekologija

Ekologija

Ekologija – Pozitivni i negativni uticaj ljudi na ekologiju. Loklani događaji sa ciljem unapređenja životne sredine i razvoj ekološke svesti.