Na današnji dan rođeni Pupin i Andrić

Na današnji dan rođeni Pupin i Andrić

0
Podeli

Poznati pronalazač za svoje zasluge dobio Pulicerovu, a najpoznatiji srpski književnik Nobelovu nagradu.

Foto: Wikipedia: Mihajlo Pupin, Ivo Andrić
Foto: Wikipedia: Mihajlo Pupin, Ivo Andrić

Na današnji dan rođeni su veliki srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, kao i jedan od naših najvećih književnika Ivo Andrić.

Mihajlo Pupin
Mihajlo Pupin

1854. rođen je budući profesor matematike i fizike. Pupinov najznačajniji pronalazak su samoindukcioni kalemovi “Pupinovi kalemovi” koji je omogućio telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla.

Za autobiografsku knjigu “Od iseljenika do pronalazača” dobio je 1924. Pulicerovu nagradu.

Mihajlo Pupin je tokom svog naučnog i eksperimetalnog rada dao značajne zaključke važne za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije, potom rentgenologije, a ima i velikih zasluga za razvoj elektrotehnike.

Ivo Andrić
Ivo Andrić

Takođe na ovaj dan 1892. godine rođen je i Ivo Andrić, čije je delo donelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti.

Prvi je i do sada jedini jugoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost (1961).

Studirao je književnost i istoriju u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu i doktorirao istoriju u Gracu 1924. delom “Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine”.

U Prvom svetskom ratu hapšen je i interniran zbog izrazite prosrpske orjentacije, a između dva svetska rata bio je ambasador Kraljevine Jugoslavije u Berlinu.

Nema komentara

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.